Osivo olejnin


 

 

 

Hořčice bílá Mák setý Kmín kořenný Slunečnice roční
Hořčice bílá Mák setý Kmín kořenný Slunečnice roční

 

Svazenka vratičolistá Kapusta krmná
Svazenka vratičolistá Kapusta krmná

 

Hořčice bílá

 

Hořčice bílá se pěstuje jako strnisková meziplodina, na zelené hnojení, na výrobu osiva. Semeno hořčice je využíváno v potravinářském průmyslu.
Hořčice bílá je jednoletá plodina z čeledi brukvovitých (Brassicacea). Hořčice se rozmnožuje semeny, květy jsou opylovány hmyzem, v nepříznivých podmínkách se dokáže opylit pylem vlastním. Vzhledem k malé mrazuvzdornosti je třeba pečlivě volit termín setí (porost mohou poškodit i teploty od -5 °C). Pro pěstování hořčice jsou vhodnější hlinité půdy (méně vysychavé), hořčice vyžaduje kvalitní předseťovou přípravu. V osevním postupu se řadí většinou po obilovině. Výnos hořčice se pohybuje od 0,8 – 1,2t/ha.

 

Aktuální nabídka

 

ANDROMEDA                                      
Udržovatel: Selgen, a.s.

 • raná odrůda určená pro produkci semene i na zelené hnojení, jako meziplodina, vhodná i do směsek, k ozdravení půdy (byla u ní prokázána zvýšená antinematodnost, a proto je zvláště vhodná pro lokality, kde se požaduje ozdravení půdy od háďátek)
 • rostliny středně vysoké (150 cm) s dobrou odolností polehání
 • lodyha žlutozelená, list světle zelený, bohatě laločnatý se slabším zoubkováním okraje, barva květů světle žlutá až žlutá, šešule velké se středním až vysokým počtem semen
 • semeno žluté, kulaté, HTS vyšší (7,6g)
 • vysoký výnos semene se středním obsahem oleje v sušině, nízký výskyt šedých a jinak zbarvených semen, obsahuje kyselinu erukovou
 • odrůda plastická, vhodná pro všechny pěstební oblasti, nenáročná na podmínky i agrotechniku (méně jí vyhovují lehké, písčité a vysýchavé půdy a lokality s trvalým nedostatkem vláhy)
 • dobrý zdravotní stav
 • výsevek 10 – 12 kg/ha, při pěstování na semeno včasný výsev (co nejdříve,  s ohledem na pozdní mrazy, protože teploty pod minus 5 °C mohou mladé rostliny zničit)

Další odrůdy

 

SEVERKA §PCHO

Udržovatel: Selgen, a.s.
- raná odrůda určená pro produkci semene i na zelené hnojení, jako meziplodina, vhodná i do směsek s dobrou odolností polehání
- odrůda plastická, nenáročná na podmínky i agrotechniku
- dobrý zdravotní stav
- semeno žluté, HTS střední
- vysoký stabilní výnos ve všech oblastech, nevhodné jsou zamokřené půdy

 

Mák setý


Mák setý se pěstuje především pro potravinářské účely. Tobolka – makovice je cennou surovinou pro farmaceutický průmysl.
Mák setý je jednoletá plodina z čeledi makovitých. Mák klíčí při teplotě 1-2 °C, jeho nároky na teplotu se během vegetetace mění. Mák vyžaduje kypré, hlinité půdy dobře zásobené humusem. Nejvhodnějšími předplodinami jsou okopaniny a jeteloviny. Výnos semene se pohybuje od 1 –2t/ha, výnos makovic 0,7t/ha.

 

Aktuální nabídka

 

 

OPAL                                      
Udržovatel: Morseva, spol. s r.o.

 • modrosemenná odrůda
 • středně raná (128 dní), středně vysoká odrůda (110 cm)
 • velmi dobrá odolnost poléhání  (7,5)
 • zdravotní stav velmi dobrý, odolnost helmintosporioze v tobolkách (7), plísni makové (7)
 • vysoké výnosy
 • odrůda přizpůsobivá půdním i klimatickým podmínkám, určená pro pěstování na semeno i makovinu

výsevek 0,8 – 1,2 kg, co nejdříve na jaře

 

Další odrůdy


Major


středně raná, modrosemenná odrůda, vyšlechtěná na Výzkumno-šlechtitelské stanici Malý Šariš, registrovaná v roce 2002
- vegetační doba 126 dní jako u odrůdy Opál
- středně vysoká robustnější odrůda ( 1,03 m ) s dobrou odolností proti poléhání a vyvracení
- přizpůsobivá půdním a klimatickým podmínkám
- vysoká úroda makoviny
- obsah morfinu se pohybuje na úrovni 0,45 – 0,50 %.
- odrůda univerzálního typuKmín kořenný


Kmín kořenný se pěstuje především pro potravinářské účely.
Kmín kořenný je dvouletá plodina z čeledi mrkvovitých. V prvním roce se vyvíjí listová růžice, ve druhém roce vyrůstá větvená, hranatá, článkovaná lodyha s přisedlými listy. Kmín je náročný na teplo, vzchází při teplotě 10-14 °C po dobu 14-24 dnů. Je citlivý a velmi náročný na světlo, které v prvním roce podmiňuje tvorbu generativních orgánů. Kmín vyžaduje písčitohlinité a jílovité půdy s dostatkem humusu a pH 6-7. Je citlivý na zaplevelení porostu. Kmín jako dvouletá rostlina potřebuje dobrou zásobenost půdy živinami. V osevním postupu je nejlépe řadit kmín po hnojených okopaninách, luskovinách a olejninách. Výsevek 10 kg/ha. Výnos semene je 1 - 1,2 t/ha.


Aktuální nabídka

 

REKORD                                      
Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o., Sativa Keřkov, a.s., SEMPRA Praha a.s.

 • raná odrůda určená pro produkci semene i na zelené hnojení, jako meziplodina, vhodná i do směsek, k ozdravení půdy (byla u ní prokázána zvýšená antinematodnost, a proto je zvláště vhodná pro lokality, kde se požaduje ozdravení půdy od háďátek)
 • rostliny středně vysoké (150 cm) s dobrou odolností polehání
 • lodyha žlutozelená, list světle zelený, bohatě laločnatý se slabším zoubkováním okraje, barva květů světle žlutá až žlutá, šešule velké se středním až vysokým počtem semen
 • semeno žluté, kulaté, HTS vyšší (7,6g)
 • vysoký výnos semene se středním obsahem oleje v sušině, nízký výskyt šedých a jinak zbarvených semen, obsahuje kyselinu erukovou
 • odrůda plastická, vhodná pro všechny pěstební oblasti, nenáročná na podmínky i agrotechniku (méně jí vyhovují lehké, písčité a vysýchavé půdy a lokality s trvalým nedostatkem vláhy)
 • dobrý zdravotní stav
 • výsevek 10 – 12 kg/ha, při pěstování na semeno včasný výsev (co nejdříve,  s ohledem na pozdní mrazy, protože teploty pod minus 5 °C mohou mladé rostliny zničit)

Slunečnice roční


Slunečnice se pěstuje především pro potravinářské účely (olej).
Slunečnice roční je jednoletá plodina z čeledi hvězdnicovitých. Slunečnice je náročná na teplo, vzchází při teplotě 8-10 °C. Ve srovnání s kukuřicí lépe snáší chladno. Je citlivá a náročná na světlo. Slunečnice není náročná na typ půdy. V osevním postupu je nejlépe řadit slunečnici po hnojených předplodinách (není vhodná olejnina, soja, cukrovka), nejdříve 1x za 6let. Výsevek 70 – 75 000 nažek/ha. Výnos semene je při intenzivním pěstování 4 - 5 t/ha.

 

Aktuální nabídka

Ceník osiva slunečnice LG 2021

 

Popisy hybridů naleznete v Katalogu osiv LG v sekci Akce-Novinky nebo v sekci Osivo kukuřice a čiroků.

 


Svazenka vratičolistáAktuální nabídka

 

BORATUS                                      
Udržovatel: Saatzucht Steinach GmbH

 • jednoletá, středně vysoké rostliny (80 cm)
 • středně raně nakvétá (kvete od května)
 • středně odolná k poléhání
 • vysoký výnos nadzemní i podzemní hmoty, vhodná jako meziplodina, do biopásů, zelené hnojení, i jako včelí pastva
 • nenáročná, rychle vzcházející plodina
 • výsevek 6 – 15 kg (čistosev), druhá polovina dubna

Kapusta krmnáAktuální nabídka

 

INKA                                      
Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o.

 • odrůda dřeňového charakteru a přechodného typu
 • stonek je válcovitý, až vřetenovitý, středně silný, výška 15-170 cm
 • počet listů střední až vyšší, spodní listy polovzpřímené až převislé, horní listy polovzpřímené, tvar listů podlouhlý až široce vejčitý, povrch listů mírně zprohýbaný
 • poskytuje vysoký výnos zelené hmoty, snáší i mrazy do -12°C
 • má velmi dobré dietetické vlastnosti a výrazně prodlužuje pás zeleného krmení na podzim a začátkem zimy
 • výsevek 2 – 4kg, od poloviny května

 

 

Akce-Novinky
Katalog 2021

Katalog 2021

Ceník

Ceník do 30.11.2020

CenĂ­k od 1.12.2020

CenĂ­k od 1.12.2020

Katalog 2021

Katalog 2020

Katalog 2020

Katalog 2020

Katalog 2020

SetĂ­ pokusĹŻ

Akce
Odkazy
Trio-D
Trio-D
Trio-D
Trio-D
Trio-D
Trio-D
Trio-D