Moření osiv


 

 

 

Od sezóny výroby osiv ozimů 2017 provádíme moření veškerého osiva obilnin mořidlem Kinto® Duo.

 

Díky systémovým a translaminárním vlastnostem dvou úč. látek triticonazole a prochloraz a širokému spektru účinnosti působí mořidlo Kinto® Duo velmi účinně proti hospodářsky nejvýznamnějším chorobám přenosným půdou i osivem a napadajícím všechny základní druhy obilnin v raných vývojových fázích.
Účinnost proti plísni sněžné
Jednou z nejvýznamnějších chorob ozimé pšenice je plíseň sněžná - onemocnění, které vyvolává Microdochium nivale (Fusarium nivale). Plíseň sněžná je choroba objevující se v typické formě po sejití déle ležící sněhové pokrývky. Nejvýznamnějším způsobem boje s patogenem je moření osiva a pak podle potřeby použít účinné fungicidy k ošetření listů Kinto® Duo působí proti plísni sněžné - byla potvrzena vysoká účinnost tohoto přípravku, dokonce i při velmi silné infekci.
Účinnost proti fuzariózám
Napadení a kroucení klíčků je způsobeno často několika patogeny, mj. rodu Fusarium, Microdochium nivale či Septoria nodorum. Choroba může pocházet z infikovaných obilek nebo z půdy. Patogeni mohou napadnout již klíčící semena a zapříčinit jejich odumírání, poškozovány jsou mladé rostliny, paty stébel, vzrostlé rostliny i klasy a zrno. V praxi se hovoří, že „fuzarióza roste spolu s rostlinou“ až do sklizně. Nejvýznamnější chemickou metodou boje proti fuzariózam na bázích stébel a také fuzariózám v pozdějších vývojových fázích je moření a následně aplikace účinných fungicide při ochraně listů a klasů. Kinto® Duo prokázalo velmi vysokou účinnost proti komplexu patogenů z rodu Fusarium. Díky tak efektivní ochraně bude účinnost listového ošetření rovněž vyšší. Kinto® Duo prokázalo účinnost také proti sněti mazlavé pšeničné, prašné sněti, pruhovitosti ječmene, hnědé skvrnitosti ječmene, redukce napadení námelem a dalším chorobám.

 

 

Mořidlo

Účinná látka

Škodlivý činitel

Typ moření

Plodina Dávka (l/t)

Kinto® Duo

Prochloraz (Prochloraz) 55,100 g/l (SkupinyGroups: imidazoles)

Tritikonazol (Triticonazole) 20,000 g/l

Fuzariózy Plíseň sněžná Sněť prašná pšeničná Sněť mazlavá pšeničná Sněť prašná ječná Pruhovitost ječná

Fungicidní Pšenice Žito Tritikale Ječmen 1,5 – 2 1,5 – 2 1,5 –2 1,5 - 2

 

Zvláštní rizika pro lidské zdraví

Bez označení

Bezpečnostní opatření

Bez označení

Riziko pro včely

Bez označení

Riziko pro ostatní necílové členovce

Bez označení

Riziko pro půdní mikroorganismy

Bez označení

Riziko pro necílové rostliny

Bez označení

Riziko pro životní prostředí

Bez označení

Ochranná pásma vod

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

 

 

 

 

 

OSIVO JE MOŽNO OBJEDNAT NAMOŘENÉ PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA.

(Druh a dávku mořidla je nutno projednat předem s Vámi vybraným poradcem).


 

 

Aktuálně platné registrace všech mořidel do konkrétní obiloviny vyhledávejte na adrese
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1442565025957
Zde vždy zadejte údaj jen do dvou řádků, konkrétně:
Plodina, oblast použitívyplňte např. oves (nebo jiná obilovina, význam někdy má i celý název, např. pšenice ozimá, oves setý, atd., atp.)
Moření osiva:                    vyberte Ano
Pak zadejte „Vyhledat“ a program vyfiltruje všechny aktuálně platné možnosti.

Pro usnadnění níže v členění podle jednotlivých druhů obilnin uvádíme odkazy na všechna mořidla vyfiltrovaná k datu 20. 10. 2016 (resp. všechna ta, která k uvedenému datu doposud nedisponují nějakým časovým omezením). Na úvodní stránce konkrétního mořidla je k dispozici řada základních údajů o přípravku a lze odsud rozkliknout jak veškerá jeho použití (v části „Použití“, včetně konkrétních houbových chorob, pro něž je to které mořidlo registrováno), tak veškerá případná omezení (v části „Označení“), ale často i další podrobné informace o přípravku (v části „Dodatečné informace“).

                    
Pšenice:

Přípravek

Druh moření

Účinná látka

Poznámka

Biosild

fungicidní

Thiofanát-methyl + Tetrakonazol

JEN ozimá

Celest Extra Formula M

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl

 

Celest Trio Formula M

fungicidní

Difenokonazol + Tebukonazol + Fludioxonyl

 

Celest 025 FS

fungicidní

Fludioxonyl

 

Cruiser 350 FS

insekticidní

Thiamethoxam

JEN ozimá

DIFEND

fungicidní

Difenokonazol

 

Difend Extra

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl

 

Dividend 030 FS

fungicidní

Difenokonazol

 

Gizmo 60 FS

fungicidní

Tebukonazol

JEN ozimá

INTEREST

fungicidní

Difenokonazo

JEN ozimá

Kinto Duo

fungicidní

Prochloraz + Tritikonazol

 

Lamardor FS 400

fungicidní

Tebukonazol + Prothiokonazol

 

Latitude

fungicidní

Silthiofam

JEN ozimá

Latitude XL

fungicidní

Silthiofam

 

Nuprid 600 FS (red)

insekticidní

Imidakloprid

JEN ozimá

Orius 6 FS

fungicidní

Tebukonazol

 

Polyversum

biopreparát

Pythium oligandrum M1

Systémy EZ

Premis 25 FS RED

fungicidní

Tritikonazol

 

Rancona 15 ME

fungicidní

Ipkonazol

 

Raxil 060 FS

fungicidní

Tebukonazol

 

Redigo Pro

fungicidní

Tebukonazol + Prothiokonazol

 

SEEDRON

fungicidní

Tebukonazol + Fludioxonyl

 

Systiva

fungicidní

Fluxapyroxad

 

Tebseme

fungicidní

Tebukonazol

 

Tillecur

podpora zdravotního stavu

Hořčičný prášek

 

Vibrance Gold

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl + Sedaxan

 

Vitavax 2000

fungicidní

Karboxin + Thiram

 

 

Tritikale:

Přípravek

Druh moření

Účinná látka

Poznámka

Celest Extra Formula M

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl

 

Celest Trio Formula M

fungicidní

Difenokonazol + Tebukonazol + Fludioxonyl

 

Celest 025 FS

fungicidní

Fludioxonyl

 

DIFEND

fungicidní

Difenokonazol

 

Difend Extra

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl

 

Dividend 030 FS

fungicidní

Difenokonazol

 

Kinto Duo

fungicidní

Prochloraz + Tritikonazol

 

Lamardor FS 400

fungicidní

Tebukonazol + Prothiokonazol

 

Latitude XL

fungicidní

Silthiofam

 

Polyversum

biopreparát

Pythium oligandrum M1

Systémy EZ

Redigo Pro

fungicidní

Tebukonazol + Prothiokonazol

 

SEEDRON

fungicidní

Tebukonazol + Fludioxonyl

 

Systiva

fungicidní

Fluxapyroxad

 

Vibrance Gold

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl + Sedaxan

 

Vitavax 2000

fungicidní

Karboxin + Thiram

 

 

 

Žito:

Přípravek

Druh moření

Účinná látka

Poznámka

Celest Extra Formula M

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl

 

Celest Trio Formula M

fungicidní

Difenokonazol + Tebukonazol + Fludioxonyl

 

Celest 025 FS

fungicidní

Fludioxonyl

 

Difend Extra

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl

 

Kinto Duo

fungicidní

Prochloraz + Tritikonazol

 

Lamardor FS 400

fungicidní

Tebukonazol + Prothiokonazol

 

Polyversum

biopreparát

Pythium oligandrum M1

Systémy EZ

Redigo Pro

fungicidní

Tebukonazol + Prothiokonazol

 

SEEDRON

fungicidní

Tebukonazol + Fludioxonyl

 

Systiva

fungicidní

Fluxapyroxad

 

Vibrance Gold

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl + Sedaxan

 

Vitavax 2000

fungicidní

Karboxin + Thiram

 

 

Ječmen:

Přípravek

Druh moření

Účinná látka

Poznámka

Celest Trio Formula M

fungicidní

Difenokonazol + Tebukonazol + Fludioxonyl

 

Cruiser 350 FS

insekticidní

Thiamethoxam

JEN ozimý

Difend Extra

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl

 

Gizmo 60 FS

fungicidní

Tebukonazol

 

INTEREST

fungicidní

Difenokonazol

 

Kinto Duo

fungicidní

Prochloraz + Tritikonazol

 

Lamardor FS 400

fungicidní

Tebukonazol + Prothiokonazol

 

Latitude

fungicidní

Silthiofam

JEN jarní

Latitude XL

fungicidní

Silthiofam

 

Maxim Star 025 FS

fungicidní

Cyprokonazol + Fludioxonyl

 

Nuprid 600 FS (red)

insekticidní

Imidakloprid

JEN ozimý

Orius 5 FS

fungicidní

Imazalil + Tebukonazol

 

Orius 6 FS

fungicidní

Tebukonazol

 

Polyversum

biopreparát

Pythium oligandrum M1

Systémy EZ

Premis 25 FS RED

fungicidní

Tritikonazol

 

Rancona i-MIX

fungicidní

Imazalil + Ipkonazol

 

Rancona 15 ME

fungicidní

Ipkonazol

JEN jarní

Raxil Star

fungicidní

Tebukonazol + Prothiokonazol + Fluopyram

 

Raxil 060 FS

fungicidní

Tebukonazol

 

Redigo Pro

fungicidní

Tebukonazol + Prothiokonazol

 

SEEDRON

fungicidní

Tebukonazol + Fludioxonyl

 

Systiva

fungicidní

Fluxapyroxad

 

Tebseme

fungicidní

Tebukonazol

 

Tillecur

podpora zdravotního stavu

Hořčičný prášek

 

Vibrance Gold

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl + Sedaxan

 

Vitavax 2000

fungicidní

Karboxin + Thiram

 

 

 

Oves:

Přípravek

Druh moření

Účinná látka

Poznámka

Celest Extra Formula M

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl

 

Celest Trio Formula M

fungicidní

Difenokonazol + Tebukonazol + Fludioxonyl

 

Difend Extra

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl

 

Redigo Pro

fungicidní

Tebukonazol + Prothiokonazol

 

SEEDRON

fungicidní

Tebukonazol + Fludioxonyl

 

Systiva

fungicidní

Fluxapyroxad

 

Vibrance Gold

fungicidní

Difenokonazol + Fludioxonyl + Sedaxan

 

Vitavax 2000

fungicidní

Karboxin + Thiram

 

 

 

 

 

 

Akce-Novinky
Katalog 2020

Katalog 2020

Ceník akce 30.6.2020

Ceník akce 31.5.2019

Ceník akce 4.6.2019

Sortiment LG řepek 2019

Katalog 2019

CenĂ­k 2018

Katalog 2018

Katalog 2018

Katalog 2018

Katalog 2018

SetĂ­ pokusĹŻ

Akce
Odkazy
Trio-D
Trio-D
Trio-D
Trio-D
Trio-D
Trio-D
Trio-D