Užitečné odkazy a novinky


 

 

 

Rostlinolékařský portál
Rostlinolékařský portál

všechny informace potřebné pro profesionální ochranu rostlin (např. popisy a fotografie chorob a škůdců, semafor přípravků, aj.)

Více info

 

 

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2019

Věstník ÚKZÚZ, leden 2019, pdf verze s možností fulltextového vyhledávání.
Ke stažení ZDE

 

 

Výklad údajů na etiketách přípravků

VÝKLAD ÚDAJŮ NA ETIKETÁCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN S OHLEDEM NA RIZIKA PRO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NECÍLOVÉ ORGANISMY

Více info

 

Informace ke zkracování ochranných vzdáleností

Klasifikace a podmínky použití profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků omezujících jejich úlet, a to v souvislosti se zkracováním ochranných vzdáleností, které jsou stanoveny v rozhodnutí o povolení přípravku a následně přeneseny do návodu k použití

Více info
Příloha číslo 1.1
Příloha číslo 1.2
Příloha číslo 1.3
Příloha číslo 2
Příloha číslo 3

 

Seznam provozoven kontrolního testování postřikovačů a rosičů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy
Trio-D
Trio-D
Trio-D
Trio-D
Trio-D
Trio-D